Ga naar hoofdinhoud

Stichting Langedijk4GlobalGoals komt voort uit Millenniumgemeente Langedijk. Die bracht in 2008 de toenmalige millenniumdoelen onder de aandacht van inwoners en bedrijfsleven in Langedijk. Onder de toepasselijke naam Duurzaam Dijk en Waard zetten we ons in voor de zeventien duurzame ontwikkelingendoelen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld.

Om deze doelen te realiseren, organiseren we diverse activiteiten. Daarvoor werken we samen met de gemeente, lokale instellingen en diverse maatschappelijke organisaties. Ook steunen verschillende bedrijven ons met geld of goederen. Voor de uitvoering kunnen we niet zonder onze vrijwilligers. Die zijn actief als bestuurslid of werken mee aan onze acties en projecten. Het bestuur bestaat uit:

– George Tiemstra (voorzitter)
– Wina Fakkeldij (penningmeester)
– Cock de Vries (secretaris)
– Gerard Langedijk (projectleider)
– Johan de Vries (projectleider)
– Klaas Zwart (projectleider)

Van Millenniumdoelen naar duurzame ontwikkelingsdoelen

In het jaar 2000 spraken de toenmalige regeringsleiders van 189 landen op de wereldtop in Kyoto af dat binnen vijftien jaar armoede, ziekte en honger ver teruggedrongen moesten zijn. De voortgang wordt gemeten ten opzichte van de situatie in 1990. Dat leidde tot acht concrete millenniumdoelen die in 2015 gehaald moesten zijn.

Omdat de realisatie daarvan traag verloopt, komt er wereldwijd een beweging op gang om de regeringsleiders aan hun belofte te herinneren. In Nederland verenigen diverse gemeentes zich daarvoor in de Millennium Gemeenten. Op initiatief van de gemeenteraad sluit Langedijk zich in 2008 daarbij aan. Millenniumgemeente Langedijk richtte zich op drie van de acht doelen. Dat was succesvol, want in 2012 was Langedijk de meest aansprekende Millenniumgemeente en in 2015 de meest inspirerende Millenniumgemeente van het land!

Helaas werden de wereldwijd gemaakte afspraken niet allemaal waargemaakt. Daarom hebben in 2015 alle landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties zeventien Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) vastgesteld. In Langedijk werd de aandacht vervolgens gericht op vier van de zeventien doelen en veranderde de naam in 2018 in Langedijk4GlobalGoals. Van 2020 tot 2023 richtten we ons op zes doelen, tegenwoordig baseren we onze activiteiten op meerdere doelen. Daar koppelen we acties aan die zich richten op en ten goede komen aan inwoners van de gemeente Dijk en Waard.

Back To Top