Ga naar hoofdinhoud

Als onafhankelijke stichting zetten we ons in voor realisatie van zes van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. De geselecteerde doelen sluiten aan op de regio waar we actief zijn.

Wij zetten ons in voor de volgende zes doelen:

Een op de vijf mensen heeft op dit moment nog geen toegang tot energie. Maar tegelijkertijd is energie ook een van de grootste problemen van deze eeuw. We halen te veel energie uit kolen, olie en gas. Deze grondstoffen raken een keer op en de brandstof veroorzaakt klimaatverandering. Ten minste 60 procent van de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door energie.

De helft van de wereldbevolking, zo’n 3.5 miljard mensen, woont in de stad. Maar alle steden bedekken slechts drie procent van al het landoppervlak. Toch gebruiken al die stedelingen zo’n 60 – 80 procent van alle energieconsumptie. In de toekomst moeten steden dankzij innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief schoon drinkwater, huisvesting, energie en transport.

Het gebruik van vervuilende energiebronnen moet worden teruggeschroefd. Het kleine percentage aan drinkwater – maar drie procent van de wereldwatervoorraad is zoet water – moet minder vaak vervuild en verspild worden. En de voedselverdeling moet veel beter worden: bijna 800 miljoen mensen hebben honger, terwijl ongeveer een derde van wat de wereld produceert aan voedsel, geen bord bereikt. Daarom moet voedselverspilling voorkomen worden.

De opwarming van de aarde heeft invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd. Droogte, overstromingen en extreme stormen komen vaker voor door klimaatverandering. Broeikasgassen zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde snel stijgt. Daardoor smelt het Poolijs en stijgt het zeeniveau. In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat landen de opwarming van de aarde onder de twee graden houden.

Bossen bedekken 30 procent van het landoppervlak van de aarde. Ze zijn onder meer belangrijk voor de voedselveiligheid en beschermen de biodiversiteit. Jaarlijks verdwijnt 13 miljoen hectare bos, terwijl de landaantasting zorgt voor woestijnvorming van 3,6 miljard hectare aan land. Dat tast de levens van miljoenen mensen aan in hun strijd tegen armoede.

Om in 2030 deze doelen te halen, moeten regeringen, bedrijven, burgers en organisaties samenwerken. Het gaat daarbij vooral om technologie, kennisoverdracht, handel, data, beleidscoherentie en financiële stromen. Duurzame ontwikkeling is gebaseerd op partnerschap tussen gemeenschappen. Daarvoor zijn gezamenlijke principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen nodig

Aan deze zes doelen zijn acties gekoppeld. Daarbij beperken we ons niet tot Langedijk, we zijn ook actief in de regio en zelfs in het buitenland. In het verleden zijn in Ethiopië projecten ondersteund op het gebied van voedselbewerking en de aanleg van sanitair en stromend water. En samen met leerlingen van het Jan Arentszcollege in Broek op Langedijk hebben we in 2019 waterfilters geleverd aan een school in Oeganda. Dit jaar steunen wij Renske Cox en Maarten van Pel. Zij reizen met hun elektrisch aangedreven auto naar Zuid-Afrika (en zo mogelijk weer terug).

Het bestuur bestaat sinds 1 september 2022 uit George Tiemstra (voorzitter) , Wina Fakkeldij (penningmeester) en Cock de Vries (secretaris). Daarnaast coördineren diverse projectleiders een of meer activiteiten. Voor de uitvoering daarvan maken we gebruik van tientallen vrijwilligers.

Verschillende lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties steunen ons, net als enkele particulieren. Daarnaast is er een structurele samenwerking met Vereniging Nederlandse Gemeenten International, Rodi Media, stichting Veldzorg, Oosterheem, Het Behouden Huis en De Binding. Op projectbasis werken we nauw samen met de gemeente Langedijk, Great Business, SDG Nederland, Friendly Fire, Keesnan fotografie, Voedselbank Langedijk, Hart op Groen, museum BroekerVeiling en naaiatelier Easy Stitch.

Back To Top