Ga naar hoofdinhoud

Er zijn verschillende projecten en we hebben enkele acties.

Elke maand zijn er in Langedijk twee Repair Cafés waar we kapotte spullen repareren.

Langs duurzame plekken in de regio hebben we een leuke fietsroute samengesteld. Daarmee laten we zien wat er regionaal gebeurt op het gebied van duurzaamheid.

We publiceren elke maand twee recepten op basis van lokaal verkrijgbare seizoen producten.

We laten jaarlijks duizenden jonge bomen planten; dat is goed voor het milieu en we steunen de lokale bevolking.

Met een nieuwsbrief houden we belangstellenden op de hoogte van onze acties en verschillende duurzame ontwikkelingen in de regio.

En wat doe jij?

Al onze activiteiten draaien op vrijwilligers. Zij zijn actief als bestuurslid of werken mee aan onze diverse projecten. Wil je je ook inzetten voor een duurzame leefomgeving? Meld je dan bij ons aan via: info@duurzaamdijkenwaard.nl.

Wij zetten ons in voor de volgende zes doelen:

Een op de vijf mensen heeft op dit moment nog geen toegang tot energie. Maar tegelijkertijd is energie ook een van de grootste problemen van deze eeuw. We halen te veel energie uit kolen, olie en gas. Deze grondstoffen raken een keer op en de brandstof veroorzaakt klimaatverandering. Ten minste 60 procent van de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door energie.

De helft van de wereldbevolking, zo’n 3.5 miljard mensen, woont in de stad. Maar alle steden bedekken slechts drie procent van al het landoppervlak. Toch gebruiken al die stedelingen zo’n 60 – 80 procent van alle energieconsumptie. In de toekomst moeten steden dankzij innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief schoon drinkwater, huisvesting, energie en transport.

Het gebruik van vervuilende energiebronnen moet worden teruggeschroefd. Het kleine percentage aan drinkwater – maar drie procent van de wereldwatervoorraad is zoet water – moet minder vaak vervuild en verspild worden. En de voedselverdeling moet veel beter worden: bijna 800 miljoen mensen hebben honger, terwijl ongeveer een derde van wat de wereld produceert aan voedsel, geen bord bereikt. Daarom moet voedselverspilling voorkomen worden.

De opwarming van de aarde heeft invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd. Droogte, overstromingen en extreme stormen komen vaker voor door klimaatverandering. Broeikasgassen zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde snel stijgt. Daardoor smelt het Poolijs en stijgt het zeeniveau. In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat landen de opwarming van de aarde onder de twee graden houden.

Bossen bedekken 30 procent van het landoppervlak van de aarde. Ze zijn onder meer belangrijk voor de voedselveiligheid en beschermen de biodiversiteit. Jaarlijks verdwijnt 13 miljoen hectare bos, terwijl de landaantasting zorgt voor woestijnvorming van 3,6 miljard hectare aan land. Dat tast de levens van miljoenen mensen aan in hun strijd tegen armoede.

Om in 2030 deze doelen te halen, moeten regeringen, bedrijven, burgers en organisaties samenwerken. Het gaat daarbij vooral om technologie, kennisoverdracht, handel, data, beleidscoherentie en financiële stromen. Duurzame ontwikkeling is gebaseerd op partnerschap tussen gemeenschappen. Daarvoor zijn gezamenlijke principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen nodig

Back To Top